Erfpachtovereenkomst getekend voor Energiepark Klaverblad Noordoost

3 maanden geleden gepubliceerd

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) gaat een energiepark realiseren op Klaverblad Noordoost. Hiervoor werd op 22 maart 2024 een erfpachtovereenkomst ondertekend door wethouder Hedwich Rinkes namens de gemeente en het bestuur van de SHEC. Dankzij deze overeenkomst kan de energiecoöperatie verder met de realisatie van Energiepark Klaverblad Noordoost.

Bijdrage aan fossielvrije samenleving

Wethouder Hedwich Rinkes is blij met de overeenkomst. Hij ziet zonne-energie als een onmisbaar onderdeel van de transitie naar een fossielvrije samenleving. Het energiepark draagt in belangrijke mate bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik van de gemeente lokaal duurzaam op te wekken.

Groene stroom voor 8000 huishoudens

Het energiepark, dat wordt gerealiseerd op 20 hectare gemeentegrond, zal bestaan uit meer dan 40.000 zonnepanelen. Hiermee wordt jaarlijks 30 miljoen kWh groene stroom geproduceerd, wat overeenkomt met het verbruik van 8000 huishoudens. Er is ook ruimte gereserveerd voor toekomstige toevoeging van batterijopslag.

100% Lokaal Eigendom

Voorzitter van de SHEC, Piet Dijkstra, is enthousiast over de samenwerking met de gemeente. Hij is trots dat de coöperatie nu een energiepark realiseert dat 100% lokaal eigendom is. Volgens hem is het energiepark een voorbeeld van hoe een lokale energiecoöperatie kan bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen in de energietransitie.

Volgende stappen in realisatie

Met de ondertekening van de overeenkomst kan de volgende stap in de realisatie van het energiepark worden gezet. De omgevingsvergunning en SDE++ subsidie zijn al verkregen. Op dit moment werkt de energiecoöperatie aan de selectie van een partij die het park in opdracht van de coöperatie gaat bouwen en onderhouden. De verwachting is dat de bouw van het energiepark na de zomer start en dat het begin volgend jaar in gebruik kan worden genomen.